Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 ήμερα Πέμτπη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα…

espa
dieksodo

SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN CENTRAL MAKEDONIA

Τhe enterprise Ecopharm Hellas S.A. with headquarters in the Region of Central Macedonia,  was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “”Support micro and small enterprises affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the Operational Program «Central Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 50000€ (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund