Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 ήμερα Πέμτπη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]