ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 108

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 108 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 ήμερα Πέμτπη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]