Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο σκοπός αυτής της σελίδας είναι να ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου από τους χρήστες της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (εφεξής αναφερόμενη και ως εταιρεία). Τεκμαίρεται ότι αυτός ο ιστότοπος έχει αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες και ενημερώσεις

Καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπο είναι ακριβές, σωστό, σαφές, περιεκτικό, ενημερωμένο, επαρκές και διαθέσιμο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα αυτά τα κριτήρια θα πληρούνται συνεχώς και δεν φέρει ευθύνη ως προς αυτό η εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δεν θα φέρει ευθύνη (ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας) για ζημίες που θα υποστούν οι χρήστες του ιστότοπου ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που διατίθενται στους χρήστες μέσω του ιστότοπου, στο βαθμό που δεν αναφέρονται στην ίδια την ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, συλλέγονται από την εταιρεία από πηγές διαθέσιμες στο κοινό και διατίθενται στους χρήστες του ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο για δική τους ενημέρωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τις στάσεις της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δεν αξιολογεί, υιοθετεί, αποδέχεται ή εγκρίνει αυτές τις πληροφορίες. Το γεγονός ότι διατίθεται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως συμβουλή ή σύσταση, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή προσφοράς για σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την εταιρεία ή τρίτα μέρη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ή άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες και δεν υποχρεούται η εταιρεία να καλύπτει ή να αποζημιώνει τυχόν ζημίες κ.λπ. που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (προγράμματα, πάσης φύσεως πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, εταιρικές επωνυμίες, λογότυπα κ.λπ.) είναι ιδιοκτησία της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ή του δικαιούχου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και η περιουσία αυτή προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Απαγορεύεται στους χρήστες η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, υπερσύνδεση, λήψη ή άλλη εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ή του δικαιούχου σε κάθε περίπτωση.

Λειτουργία ιστότοπου

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρόλο που η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του ιστότοπου θα είναι διαθέσιμη σε αδιάκοπη βάση ή θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα ή ιούς. Δεν ευθύνεται η εταιρεία για τυχόν απώλεια δεδομένων ή άλλες απώλειες που προκύπτουν από χρήστες ή τρίτους λόγω χρήσης/αντιγραφής/λήψης ή καταστροφής δεδομένων ή μόλυνσης από ιούς ή παραβίασης οποιωνδήποτε αρχείων και πληροφοριών που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των δικών τους συστημάτων από ιούς. Συμπεριφορά-χρήση από τον χρήστη

Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που περιέχονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τη σχετική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή σε σχέση με τη χρήση αυτού και από την υιοθέτηση αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη στον ιστότοπο λόγω αθέμιτης ή παράνομης χρήσης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Εάν η εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαφορά ή υποχρεωθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ως αποτέλεσμα των χρηστών που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για αυτούς τους λόγους. Εάν η πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτεί τη χρήση ενός PIN που παρέχεται από αυτούς, οι χρήστες είναι ειδικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της μυστικότητας του PIN και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον κίνδυνο απώλειας για τους ίδιους ή την ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την πρόσβαση τρίτων σε αυτούς τους κωδικούς. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και το περιεχόμενο του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, απλώς και μόνο με την ανακοίνωση της αλλαγής στον ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ελέγχουν για πιθανές αλλαγές. Εάν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί τις τροποποιήσεις που έγιναν.

 

Cookies

Τι είναι τα cookies; Cookies ονομάζονται τα μικρά έγγραφα κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν οι επισκέπτες/χρήστες για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο. Μέσω των cookies δεν έχετε πρόσβαση στα έγγραφα στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη. Επιπλέον, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη και δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούνται;

Η ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί στον ιστότοπό της cookies λειτουργικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, και στατιστικά cookies, προκειμένου να προσδιορίσει τις περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, μετρώντας τις επισκέψεις των χρηστών και βοηθώντας τους διαχειριστές της ιστοσελίδας να βελτιώσουν την απόδοση και το περιεχόμενό της. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μέσω των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί ο επισκέπτης. Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies;

 Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή για να δέχονται cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση cookies ή να αποκλείσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή, πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Ιστού που χρησιμοποιείτε. Σημειώνεται ότι η μη αποδοχή των cookies χρήσης ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες ή/και πληροφορίες.