Πολιτική Απορρήτου

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. (στο εξής η εταιρεία). Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με τον ιστότοπό μας.

Προσωπικά δεδομένα

Ο ιστότοπος είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, τους πελάτες και τους μετόχους μας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο και να ενημερώνονται για υπηρεσίες και σημαντικές ανακοινώσεις της εταιρείας. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, πότε και πώς

 Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπού μας για να ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) για τη διευκόλυνσή σας. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και, κατόπιν αιτήματός σας, χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει ταχύτερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

α) Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και εμπιστευτικές, διασφαλίζοντας το απόρρητο.

β) Η εταιρεία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε αυστηρά εμπιστευτική βάση, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και την παροχή πρόσβασης στα προϊόντα που παρέχει.

γ) Τα δεδομένα, όταν συγκεντρώνονται στον ιστότοπο, ούτε μεταβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή/και από τις αρμόδιες αρχές.

δ) Σεβόμενοι το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγει και διατηρεί μέσω αυτού του ιστότοπου, σας δίνεται το δικαίωμα να ενημερώσετε τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματος, το οποίο μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου. Έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή, εάν το επιθυμείτε, να αναφέρετε οποιαδήποτε κατάχρηση των προσωπικών σας στοιχείων. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και πρέπει να περιλαμβάνουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, κλείδωμα, μη μεταφορά ή διαγραφή. Ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας.

ε) Το προσωπικό μας έχει ενημερωθεί για το απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών μας βάσει της ανάγκης να γνωρίζουμε.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι η νομική σύμβουλος της εταιρείας, Σοφία Νίτσα.

Αποδοχή όρων

Η χρήση των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτής της πολιτικής απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή/και να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου μας κατά την απόλυτη κρίση μας. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από μια τέτοια τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική θα δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Διάφορα- Αποποίηση ευθυνών

Εκτιμούμε και σεβόμαστε το απόρρητό σας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για την καλή χρήση του από εσάς. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς την πιθανότητα οι πληροφορίες σας να γίνουν προσβάσιμες σε τρίτους με κακόβουλους τρόπους. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποδέχεστε ότι απαλλάσσετε και τους νομικούς συνεργάτες της εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη και ότι λαμβάνετε μέτρα αποκλειστικά εναντίον εκείνων που έχουν αποσπάσει κακόβουλα και παράνομα τις πληροφορίες σας.