Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Επιλογή γλώσσας

ΑγγλικάΕλληνικά

Πελάτης

Στοιχεία επικοινωνίας

Ημερομηνία

Προϊον

1. Ποιότητα Προϊόντος

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

1.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά (οργανοληπτικά, βάρος, εμφάνιση)

2. Διανομή προϊόντος

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

2.1. Χρόνος παράδοσης
2.2. Συσκευασία (κατάσταση συσκευασίας, ετικέτα)
2.3. Συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια, δ.α., κτλ.)
3. Προσωπικό

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

3.1 Εμπειρία, γνώση αντικειμένου
3.2 Ανταπόκριση σε ερωτήματα και αιτήματα

4. Facilities Maintenance

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

4.1 Εξοπλισμός (γενική κατάσταση, καινοτομίες)

4.2 Καθαριότητα εργοστασίου
5. Αποτελεσματικότητα ΣΔΑΤ

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

5.1 Διαχείριση παραπόνων πελατών

6. Γενική εκτίμηση

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

6.1 Γενική εκτίμηση
7. Παρατηρήσεις