ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 78 - Πρόσκληση σε επαναληπτική Γ.Σ.

Πρόσκληση σε επαναληπτική Γ.Σ.

pdfICON

 

 

Πρόσκληση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

pdfICON

 

 

Πρόσκληση σε επαναληπτική Γ.Σ.

Πρόσκληση σε επαναληπτική Γ.Σ.

pdfICON

 

 

Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. στις 10 Δεκ 2014 Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. στις 10 Δεκ 2014 Συμβουλίου

Read more: Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. στις 10 Δεκ 2014 Συμβουλίου

Πρόσκληση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

pdfICON

 

 

Welcome to Ecopharm

Ecopharm Hellas S.A. is a dynamic company founded in 1996. The expertise of Ecopharm Hellas S.A. is focused on cultivation and harvesting of good quality...

Ecodiar

For several years, Ecopharm Hellas SA has been using its own 100% natural oregano essential oil as the key active ingredient in its line of products...

Where are we?

top